§ 1 Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

(1) Poniżej przedstawiamy informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane odnoszące się do konkretnej osoby, np. imię i nazwisko, adres, adres mailowy, informacje na temat aktywności użytkownika.

(2) Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest:
MJC Elektrotechnik GmbH
Am Gielbrunnen 17
D-67304 Eisenberg
Telefon: +49 (0) 63 51/1 27 67-26
Faks: +49 (0) 63 51/1 27 67-50
E-mail: ...
Internet: www.mjc-elektrotechnik.de
Z naszym koordynatorem ds. ochrony danych można się skontaktować, pisząc na adres mailowy ... lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

(3) Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do niniejszej strony internetowej oraz usług oferowanych przez MJC Elektrotechnik GmbH, nie ma jednak zastosowania do innych stron internetowych, które użytkownik odwiedza, klikając na znajdujące się na niej linki. W takim przypadku obowiązują postanowienia o ochronie danych posiadaczy praw do takich stron. W szczególności odsyłamy do postanowień o ochronie danych Google Inc., dotyczących korzystania z powiązanym serwisem Google Maps.

(4) Polityka ochrony danych w przypadku korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk „Lubię to”)
Na naszych stronach są zintegrowane wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, dane operatora: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Zestawienie wtyczek Facebooka znajdziesz tutaj: developers.facebook.com.
Podczas korzystania z naszej strony, poprzez wtyczkę tworzone jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką i serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje, że dany adres IP odwiedził naszą stronę. Jeśli jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie na Facebooku i klikniesz na przycisk „Lubię to”, możesz za pomocą linków opublikować treści naszej strony na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook będzie mógł przyporządkować odwiedziny na naszej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę na fakt, iż jako właściciel stron nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przekazywanych danych oraz korzystania z nich za pośrednictwem Facebooka. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebooka pod adresem pl-pl.facebook.com.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkował odwiedziny na naszych stronach do Twojego konta użytkownika, prosimy o wylogowanie się z Facebooka.

(5) Polityka prywatności w przypadku korzystania z serwisu Google Maps
Na naszej stronie znajdują się elementy serwisu „Google Maps”. „Google Maps” to serwis oferowany przez firmę Google Inc. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Każde kliknięcie na te elementy powoduje utworzenie pliku cookie przez Google, aby podczas wyświetlania strony, na której są zintegrowane elementy „Google Maps”, przetwarzać ustawienia i dane użytkownika. Taki plik cookie nie jest z reguły usuwany po zamknięciu przeglądarki, lecz traci ważność po określonym czasie, o ile wcześniej nie zostanie ręcznie usunięty przez użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz dezaktywować serwis „Google Maps” i w ten sposób uniemożliwić przekazywanie danych do Google. W tym celu należy wyłączyć funkcję Java-Script w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku korzystanie z serwisu „Google Maps” nie jest możliwe lub jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Korzystanie z „Google Maps” i informacji pozyskanych za pośrednictwem „Google Maps” odbywa się zgodnie z warunkami korzystania Google: www.google.pl oraz dodatkowymi warunkami handlowymi dla „Google Maps”: www.google.com.

(6) Jeśli kontaktujesz się z nami mailowo lub poprzez formularz kontaktowy, zapiszemy podane przez Ciebie dane (adres e-mail, ew. imię i nazwisko oraz numer telefonu), aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane te usuniemy, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne, lub też ograniczymy ich przetwarzanie w przypadku istnienia ustawowych obowiązków przechowywania.

§ 2 Twoje prawa

(1) Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:
•    prawo do informacji,
•    prawo do korekty lub usunięcia danych,
•    prawo do ograniczenia przetwarzania,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
•    prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie do odpowiedniego urzędu nadzorczego: Pod tym linkiem znajdziesz odpowiedni organ nadzorczy wraz z adresem: www.bfdi.bund.de

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin naszej strony internetowej

(1) W przypadku korzystania z naszej strony w celach czysto informacyjnych, czyli jeśli użytkownik nie zarejestruje się lub też nie przekaże nam informacji w inny sposób, gromadzimy tylko te dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przekaże na nasz serwer. Jeśli chcesz przejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy niżej wymienione dane, których potrzebujemy z technicznego punktu widzenia, aby wyświetlić Ci naszą stronę oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Podstawą prawną do tego jest artykuł 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO.
Są to następujące dane:
•    adres IP
•    data i godzina zapytania
•    różnica pomiędzy czasem lokalnym a Greenwich Mean Time (GMT)
•    treść żądania (konkretna strona)
•    status dostępu/kod statusu HTTP
•    ilość przeniesionych danych
•    strona internetowa, z której pochodzi żądanie
•    przeglądarka internetowa
•    system operacyjny i jego interfejs
•    język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Poza wyżej wymienionymi danymi podczas korzystania z naszej strony na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które są przyporządkowywane do przeglądarki użytkownika i zapisywane na jego twardym dysku, dostarczające informacji do serwera, który ustawia plik cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą wyłącznie do spersonalizowania i zoptymalizowania oferty internetowej.

(3) Stosowanie plików cookie:

a) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje cookie, których zakres i funkcje zostały opisane poniżej:
•    Cookie tymczasowe (patrz punkt b)
o    PHPSESSID – Cookie sesyjne – Zostaje usunięte po zakończeniu sesji.
o    PIWIK_SESSID – Cookie sesyjne Matomo – Zostaje usunięte po zakończeniu sesji.
•    Cookie stałe (patrz punkt c).
o    cookieControl – Odpowiedź na informację od cookie – Jest usuwane po roku.
o    cookieControlPrefs – Odpowiedź na ustawienia cookie – Jest usuwane po roku.
o    _pk_id.* - ID strony Matomo – Jest usuwane po miesiącu.
o    _pk_ses.* - Cookie sesyjne Matomo – Jest usuwany po 30 minutach.
o    piwik_ignore – Cookie opt-out Matomo – Jest usuwane po dwóch latach.
b) Cookie tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich przede wszystkim cookie sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania z przeglądarki użytkownika do wspólnej sesji. Pozwala to rozpoznać komputer użytkownika, jeśli wróci on na naszą stronę. Cookie sesyjne zostają usunięte po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
c) Cookie stałe są usuwane automatycznie po określanym czasie, który może być różny dla poszczególnych plików cookie. Pliki cookie można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.
d) Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i np. zablokować akceptowanie tzw. third-party cookies lub wszystkich cookies. Zwracamy uwagę na fakt, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
e) Stosujemy pliki cookie, aby móc zidentyfikować kolejne odwiedziny na naszej stronie, jeśli użytkownik posiada konto w naszym serwisie. W innym przypadku użytkownik musiałby się na nowo logować podczas każdej wizyty na naszej stronie.
f) Niniejsza strona korzysta z oprogramowania open source Matomo służącego do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej. Matomo korzysta z tzw. plików „cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z danej strony internetowej. W tym celu wygenerowane przez cookie informacje o korzystaniu z naszej strony są zapisywane na naszym serwerze. Adres IP zostaje zanonimizowany przed zapisaniem.
Wygenerowane przez cookie informacje na temat korzystania z naszej strony nie są przekazywane osobom trzecim. Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie. Jednakże zwracamy uwagę na fakt, iż w takim przypadku nie jest możliwe korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie i wykorzystywanie Twoich danych, możesz tutaj dezaktywować zapisywanie i wykorzystywanie. W takim przypadku w Twojej przeglądarce zostanie utworzony plik cookie opt-out z informacją, że Matomo przechowuje dane związane z użytkowaniem. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, spowoduje to również usunięcie pliku cookie opt-out Matomo. Podczas ponownych odwiedzin użytkownika na naszej stronie plik opt-out musi zostać aktywowany na nowo.

§ 4 Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych

(1) Możesz w dowolnym momencie wycofać wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Twoich danych osobowych po jej wycofaniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
(2) Jeśli przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych opieramy się na wyważeniu interesów, możesz złożyć sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dzieje się tak w sytuacji, jeśli przetwarzanie danych nie służy w szczególności do realizacji zawartej z Tobą umowy, o czym piszemy poniżej w opisie funkcji. W przypadku składania takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których mamy zaprzestać przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zweryfikujemy stan faktyczny i zaprzestaniemy przetwarzania danych, dostosujemy takie przetwarzanie, lub też podamy Ci uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.
(3) Oczywiście masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów reklamy i analizy danych. O sprzeciwie wobec przetwarzania do celów reklamy możesz nas poinformować mailowo: ... lub za pośrednictwem poczty: MJC Elektrotechnik GmbH, Am Gielbrunnen 17, 67304 Eisenberg, Abt. Datenschutz.

§ 5 Informacje

Zgodnie z art. 13 i 14 wskazujemy na nasze obowiązki informacyjne. Jeśli chcesz je otrzymać, wyślij zapytanie na adres: ...