MJC Elektrotechnik GmbH

Dyrektor zarządzający: Martin Conradt

Am Gielbrunnen 17
D-67304 Eisenberg

Tel.: +49 (0) 63 51/1 27 67-26
Faks: +49 (0) 63 51/1 27 67-50

E-mail: ...
Internet: www.mjc-elektrotechnik.de

Siedziba spółki: D-67304 Eisenberg
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy Kaiserslautern HRB 31411
NIP: DE 813081608

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z §55 ust. 2 RStV [niemiecka umowa państwowa w sprawie radiofonii i telewizji]: Martin Conradt (adres patrz wyżej)

Informacja zgodnie z §36 ust. 1 nr 1 niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG):
Nie jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie i nie uczestniczymy w niej.

Informacja o odpowiedzialności
Pomimo starannej kontroli treści nie odpowiadamy za treści linków zewnętrznych. Za treści połączonych linkami stron odpowiadają wyłącznie ich właściciele.